d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Movember & “Riješimo muški problem”- Predsjednik European Cancer Organisation (Andreasa Charalambous) o borbi protiv raka prostate: „Zdravstvene politike trebaju i akciju!“

R

ak prostate je vodeći rak „ubojica“ koji odnosi živote muškaraca u sjevernoj i zapadnoj Europi, a ujedno je najčešći rak kod muškaraca u Europi sa značajnim posljedicama na zdravstvene sustave. Svake godine oko 450 000 muškaraca u Europi oboli od raka prostate. Zakašnjela dijagnoza može dovesti do viših stadija metastatske bolesti, što utječe na visoku stopu smrtnosti i dugotrajan negativni utjecaj na kvalitetu života. Uz zdravstvenu struku i uvažavanje potreba pacijenata, Europska komisija je kroz niz inicijativa prepoznala rak prostate kao jedan od političkih prioriteta, uvažavajući inovacije od razine probira i ranog otkrivanja sve do liječenja i kvalitete života. Europski plan protiv raka i najnovije europske smjernice za screening raka uključili su i problematiku raka prostate, s naglaskom na smanjenje nejednakosti u otkrivanju i liječenju među državama članicama EU.

Kako Health Hub kao think tank promiče dijeljenje najboljih europskih praksi, a uzevši u obzir mjesec studeni (November) kao mjesec svjesnosti o raku prostate, pokrećemo javnozdravstveno – edukativni projekt koji doslovno i metaforički govori o potrebi odlučnih akcija i konkretnog suočavanja sa svim postojećim barijerama u dijagnostici i liječenju raka prostate kao vodećeg europskog „muškog problema“. Vodeći računa o perspektivi pacijenata i njihovom putu kroz sustav, perspektivi (javno)zdravstvene profesije da osiguraju skrb sukladno najsuvremenijim globalnim smjernicama te perspektivi zdravstvene administracije i donositelja odluka, inicijativom „RIJEŠIMO MUŠKI PROBLEM!“ želimo integrirano pristupiti osvještavanju problema i što bržem i konkretnijem prijedlogu rješenja na dobrobit spašavanja života, boljih ishoda liječenja i što kvalitetnijeg života preživjelih od raka prostate u Hrvatskoj.

Serija članaka uključuje pregled zdravstvenih politika na razini EU i Hrvatske, te nekoliko intervjua zdravstvenih stručnjaka koji će pokriti teme vezane uz rak prostate, od neispunjenih potreba pacijenata do puta pacijenta, dostupnosti dijagnostike i terapije te trendovima u skrbi koji su na horizontu.

 

 

 

 

 

Potreba za političkim prioritiziranjem raka prostate u Europi nikada nije bila jasnija, istaknuo je predsjednik European Cancer Organisation delegatima Opće skupštine udruženja Europa Uomo.

U prezentaciji Andreasa Charalambousa postavljeno je pitanje: „pogađa“ li Europski plan za borbu protiv raka cilj u pogledu raka prostate? Njegov je odgovor bio- “Europski plan za borbu protiv raka je prvi korak, no putovanje je dugo.”

Prof. Charalambous, profesor na Odsjeku za sestrinstvo na ciparskom University of Technology, sažeo je mnoge načine na koje EU Beating Cancer Plan ima za cilj poboljšati prevenciju raka, rano otkrivanje, dijagnozu i liječenje te kvalitetu života pacijenata oboljelih od raka i onih koji su preživjeli zloćudnu bolest.

Usredotočio se na ažuriranu preporuku Europske komisije za proširenje ciljanog probira na rak prostate, koja se većinom temelji na savjetima znanstvene savjetodavne skupine SAPEA. SAPEA je sugerirala da bi organizirani probir pomogao u rješavanju visokih razina oportunističkog PSA testiranja i stoga smanjio prekomjernu dijagnozu i štetu.

 

 

 

Andreas Charalambous, predsjednik European Cancer Organisation
Photo by https://touchoncology.com/supportive-cancer-care/conference-hub/andreas-charalambous-esmo-2019-eons-safety-manifesto/

 

 

 

Međutim, konačne preporuke Vijeća EU-a propisale su “postupni pristup” (korak po korak), uključujući pilotiranje i daljnja istraživanja, kako bi se procijenila izvedivost i učinkovitost organiziranih programa temeljenih na PSA testiranju u kombinaciji s MRI kao naknadnim testom. To je rezultiralo trogodišnjim projektom PRAISE-U koji uključuje 25 institucija iz 12 zemalja, a financira ga program EU4Health.

“Misija PRAISE-U-a je osmisliti nacionalno prilagođen troškovno učinkovit algoritam za rano otkrivanje i probir raka prostate u EU, kako bi se smanjio morbiditet i mortalitet uzrokovan rakom prostate, uz izbjegavanje prekomjerno dijagnosticiranje i liječenje”, rekao je Charalambous.

Okvir je sada postavljen, izjavio je predsjednik European Cancer Organisation, naglašavajući poziv na akciju – sada postoji jasan razlog za političko prioritiziranje raka prostate: „U sadašnjem mandatu postoji jedinstvena prilika da se EU bavi rakom prostate kao političkim prioritetom.”

“No je li samo (zdravstvena) politika dovoljna?” upitao je prof. Charalambous; “Politika treba akciju!”, zaključio je!

 

 

 

REFERENCE //
https://www.europa-uomo.org/news/prostate-cancer-early-detection-policy-needs-actions/