d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kolumna Nurses Corner (Tihana Gašpert): Uloga medicinskih sestara u sustavu socijalne skrbi – “Advanced Nurse Practitioner” u domovi za starije osobe

U

kolumni Nurses Corner, Tihana Gašpert, mag. med. techn., glavna sestra Doma za starije osobe “Mali Kartec”, osvrće se na suvremene trendove u sestrinstvu uz naglasak na učinkovito vodstvo i afirmiranje sestrinstva u zdravstvenom sustavu.

 

 Tihana Gašpert, mag. med. techn., glavna sestra Doma za starije osobe “Mali Kartec”

 

 

U današnjem zdravstvenom pejzažu, medicinske sestre i tehničari u socijalnoj skrbi igraju ključnu, ali često nedovoljno prepoznatu ulogu. Izazovi s kojima se suočavaju zahtijevaju ne samo osnaživanje njihove profesionalne pozicije, već i zajednički napor kako bismo stvorili održivije uvjete za njihov rad i doprinijeli perspektivnijoj budućnosti zdravstvene skrbi.

U prvom planu, potrebno je temeljito promisliti o obrazovnim inicijativama koje ciljaju na specifičnosti socijalne skrbi. Ulaganja u obrazovanje trebaju se fokusirati na stvaranje programa koji reflektiraju kompleksnost izazova s kojima se suočavaju medicinske sestre i tehničari u socijalnoj skrbi. To uključuje naglasak na međuljudskim vještinama, upravljanju stresom te razumijevanju socijalnih i emocionalnih aspekata pacijentske skrbi.

S obzirom da u domovima za starije osobe liječnici nisu prisutni tijekom 24 sata, u obrazovne inicijative koje bi se implementirale u domovima za starije osobe trebalo bi uključiti koncept napredne medicinske sestre/praktičara (advanced nurse practitioner), uzimajući u obzir specifičnosti gerijatrijske skrbi, kao što je to učinjeno u zapadnim državama Europe, Sjevernoj Americi i Australiji.

Obrazovni programi trebali bi naglasiti duboko razumijevanje procesa starenja, specifičnih zdravstvenih potreba starijih osoba te pristupa njezi i prevenciji bolesti u toj populaciji. Medicinske sestre trebale bi razviti napredne vještine koje uključuju samostalno donošenje odluka u pružanju kompleksne zdravstvene skrbi, što uključuje dijagnostiku, upravljanje terapijom i hitne intervencije.

 

 

 

Photo by Freepik

 

 

 

Komponenta edukacije o prevenciji i zdravstvenom promicanju također bi trebala biti ključna. Medicinske sestre trebale bi biti osposobljene za aktivno sudjelovanje u strategijama prevencije bolesti, promicanju zdravlja i pružanju edukacije pacijentima, s ciljem poboljšanja dugoročnog blagostanja starijih osoba.

Paralelno s obrazovnim inicijativama, ključno je poticati inovacije u praksi socijalne skrbi. Medicinske sestre i tehničari trebaju biti poticani da istraže nove pristupe skrbi koji će poboljšati kvalitetu života pacijenata u socijalnom kontekstu. Uvođenje suvremenih tehnologija također je neophodno kako bi se olakšao rad i optimizirala skrb.

Osim toga, neophodno je poticati dijalog između stručnjaka u socijalnoj skrbi, donositelja odluka i javnosti kako bismo zajednički oblikovali održiviju budućnost. To uključuje aktivno zagovaranje za politike koje podržavaju specifične potrebe medicinskih sestara i tehničara u socijalnoj skrbi, stvaranje boljih radnih uvjeta te povećanje društvene svijesti o njihovoj ključnoj ulozi.

U konačnici, ponovno osnaživanje medicinskih sestara i tehničara u socijalnoj skrbi zahtijeva ciljane inicijative i pažljivo oblikovanu podršku kako bi se osigurala vidljivost njihove neophodne uloge u zajednici. Samo kroz zajednički angažman možemo izgraditi održivu budućnost zdravstvene skrbi u socijalnom kontekstu.

 

 

Photo by Freepik