d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Eurozastupnik Sokol: Usvajanje izvješća za lakše, kvalitetnije i dostupnije liječenje raka hrvatskim građanima

N

a sjednici Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA) Europskog parlamenta aktivno je sudjelovao zastupnik doc.dr.sc. Tomislav Sokol. Tijekom sjednice usvojen je tekst Izvješća „Jačanje Europe u borbi protiv raka – prema sveobuhvatnoj i koordiniranoj strategiji“. Zastupnik Sokol se kroz 166 amandmana, od kojih su gotovo svi prihvaćeni, snažno zauzeo za najmlađe onkološke pacijente, pokretanje zajedničke nabave skupih lijekova i snažniju suradnju država članica u liječenju rijetkih vrsta raka, čime će se omogućiti lakše, kvalitetnije i dostupnije liječenje raka.

 

Zastupnik Sokol je u najavi sjednice istaknuo: „Zajedno s EPP izvjestiteljem u sjeni Peter Lieseom (EPP), u posljednja tri mjeseca intenzivno sam sudjelovao u postizanju kompromisa između izvjestiteljice Izvješća Véronique Trillet-Lenoir (RE) i izvjestitelja u sjeni drugih političkih grupa. Pregovori su rezultirali velikim brojem kompromisnih amandmana koji su dodatno osnažili Izvješće. Današnji sastanak je posljednji prije isteka mandata BECA odbora koji je planiran za 23. prosinca 2021. godine, dok će se o Izvješću na plenarnoj sjednici glasovati početkom 2022.

 

 

EU svojim građanima jamči prekograničnu zdravstvenu zaštitu te otvara mogućnost za liječenje u inozemstvu. Usvajanjem ovog Izvješća, hrvatski pacijenti će moći na jednostavniji način vršiti dijagnostiku, ali i liječiti se u inozemstvu“ – rekao je zastupnik Sokol.

 

Važnost nastavka izgradnje sveobuhvatne zdravstvene infrastrukture i smanjenja postojećih nejednakosti u najvećoj mogućoj mjeri uz pomoć kohezijskih sredstava navedena je kao jedan od prioriteta u Izvješću.

 

Potrebno je povećati investiranje u zdravstvenu infrastrukturu putem kohezijske politike da bi se doista smanjile razlike u kvaliteti liječenja diljem EU odnosno da bi se omogućio jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti svim našim građanima koji zaslužuju pravedniji i kvalitetniji zdravstveni sustav. Hrvatski građani moraju imati jednak pristup zdravstvenim uslugama i kvalitetnim programima prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kao i građani najrazvijenijih zemalja i na tome radim od prvog dana mandata“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

 

 

U Izvješću se ističe potreba za proširenjem zajedničke javne nabave skupih lijekova za liječenje raka i rijetkih bolesti te će se na taj način sniziti cijene i ojačati pregovarački položaj manjih i slabije razvijenih država članica, poput Hrvatske“ – nastavio je zastupnik Sokol.

 

Tijekom rasprave Sokol je pohvalio postignute kompromise između političkih grupacija. „Uvjeren sam da Izvješće predstavlja dodatni doprinos Europskom planu za borbu protiv raka koji je objavljen u veljači ove godine. Plan je prvenstveno zasluga Europske pučke stranke (EPP) te sada imamo sveobuhvatni program mjera koje obuhvaćaju prevenciju, rano otkrivanje, zdravstvenu skrb i kasniju zaštitu svih oboljelih od raka“ – naglasio je zastupnik Sokol.

 

Potičem daljnje jačanje suradnje među državama članicama u području liječenja svih oblika raka, posebice rijetkih oblika raka. Nejednakosti u prevenciji i liječenju raka na području cijele Unije moraju biti svedene na minimum. Znamo da se rak može prevenirati, da su potrebni dobri programi edukacije o prevenciji, kao i da se obolijevanje od raka može značajno umanjiti uklanjanjem rizičnih čimbenika kao što su pretilost, pušenje, fizička neaktivnost, onečišćenje okoliša i drugi. Stoga, usvajanjem ovog Izvješća, programi prevencije i mogućnosti pristupa najboljim metodama liječenja učinit će se jednako dostupnima svim građanima Europske unije, za što se od početka svog mandata u Europskom parlamentu snažno zalažem“zaključio je zastupnik Sokol.

 

Više informacija o radu zastupnika na: www.tomislavsokol.eu