d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Europski plan za borbu protiv raka je ulaganje u zajednicu, a ne trošak (EFPIA Blog)

E

uropski plan za borbu protiv raka ima potencijal pokrenuti revoluciju onkološke skrbi u regiji, pozicionirajući EU kao globalnog lidera. Neviđena predanost od 4 milijarde eura, plus uspješnost provedbe dosadašnjih aktivnosti (unatoč tome što je u povojima) pozitivan je znak da je Europska unija predana svojim obećanjima za onkološku skrb. Uz prevenciju i ranu dijagnozu u srži problematike, pozivamo Europsku komisiju da nastavi osiguravati jednako prioritizirati i podršku bolesnicima koji žive s rakom. To bi se moglo provesti putem vlastitih EU inicijativa te radom s državama članicama kako bi se posvetile EU viziji.

 

 

EU ima odgovornost osigurati visoku razinu zaštite ljudi usklađivanjem strategija zdravstvene skrbi [1]. Međutim, primarna odgovornost za zdravstvenu zaštitu leži u državama članicama. Uspjeh i vrijednost Europskog plana za borbu protiv raka (EBCP) kao okvira uvelike ovise o sposobnosti EU-a da potakne i omogući državama članicama da ulažu u onkološku skrb, od prevencije do liječenja. Dok će se neadekvatni proračuni za zdravstvenu skrb suočiti s rastućim pritiscima kao posljedicom pandemije COVID-19 [2], ulaganja u onkologiju (kroz cijeli put bolesnika) ne mogu se smatrati financijskim opterećenjem. Za EU je bitno potaknuti europske države da u potpunosti razumiju ovu priliku za ulaganje. To će utjecati na izbjegavanje više slučajeva raka i, što je jednako važno, osigurati najbolju moguću skrb onkološkim bolesnicima.  Ključ za to jest prelazak s reaktivnog modela liječenja na inovativni javnozdravstveni pristup. Takav sustav ima za cilj predvidjeti i spriječiti pojavu raka [3] proaktivnim interveniranjem s informacijama, onkološkom skrbi i podrškom u načinu dijagnosticiranja i liječenja onkoloških bolesnika.

 

EBCP je nastao iz potrebe za koordiniranim djelovanjem za rješavanjem problema raka, koji je i dalje drugi najveći uzrok smrti u EU [4]. Kroz razmjenu znanja i programe na razini EU-a, Plan nadopunjuje nacionalne inicijative kako bi se pomoglo državama članicama u pružanju najnovijih tretmana za rješavanje cjelokupnog „puta bolesti“, fokusirajući se na prevenciju, rano otkrivanje, dijagnozu i liječenje te kvalitetu života [5].

 

 

Od pokretanja Europskog plana za borbu protiv raka 2021., već je napravljeno nekoliko velikih iskoraka, s više projekata koji su planirani u bliskoj budućnosti, kao što su probir i rano otkrivanje raka, povećanje stope procijepljenosti protiv humanog papilomavirusa, te revidiranje povezane legislative (duhan, kvaliteta zraka i pretilost kod djece) [6 ].

 

Pozdravljamo ambiciozne prekretnice i napredak te pozivamo Europsku komisiju da nastavi promicati važnost borbe protiv raka na cijelom putu onkološke skrbi koristeći pristup “predvidi i spriječi” – od boljeg, ciljanijeg probira do poboljšanog i bržeg pristupa najsuvremenijim, personaliziranim inovacijama. Kao što su pokazali najnoviji WAIT indikatori koje je objavila EFPIA, još uvijek postoje velike razlike u postotku i prosječnom vremenu dostupnosti za nove i inovativne onkološke lijekove u mnogim državama članicama. Razlika je ogromna: u Njemačkoj primjerice pacijenti imaju pristup 41 lijeku odobrenom od EMA-e, u usporedbi s Estoncima ili Slovacima koji imaju manje od 10 [7].

 

Premda će povećani napori farmaceutske industrije biti od suštinskog značaja, te su se članice EFPIA-e obvezale se na važne mjere ka poboljšanju trenutačne statistike [8], Europska unija će također trebati imati svoju važnu ulogu.

 

 

EBCP naglašava kako su inovacije poput personalizirane medicine u onkološkoj skrbi “radikalno promijenile prognoze onkoloških bolesnika” [9]. Europski pristup treba biti višestran i uključivati stvarnu predanost, kroz zakonodavne i nezakonodavne mjere, za promicanje ovih inovacija i naglašavanje njihove vrijednosti. Nadolazeće revizije zakonodavstva o „orphan“ lijekovima i generalnog farmaceutskog zakonodavstva ključne su prilike za poboljšanje kvalitete skrbi i podršku inovacijama, umjesto da negativno utječu na njih. Potrebno je onkološke bolesnike staviti u fokus, kako bi se osigurala daljnja dostupnost metodama liječenja koji im mijenjaju život i spašavaju živote.

 

Osim pružanja okvira za inovacije, Europski plan za borbu protiv raka morat će potaknuti i podržati države članice da ulažu u plan ukoliko želi postići svoje ciljeve. Zemlje koje su već uskladile svoje nacionalne planove za rak, kao što su Poljska [10] i Španjolska [11], pozitivno su prihvatile EBCP. Sada više zemalja, od kojih mnoge već imaju rastegnute proračune, preuzimaju iste obveze. Nove politike moraju imati priložen dostatan proračun te postaviti jasne metrike i ciljeve ishoda liječenja, kako bi se osiguralo da provedba politike ne bude ugrožena nedostatkom financijskih resursa.

 

 

Ulaganje u onkološku skrb tijekom cijelog „puta pacijenta“, sa snažnim fokusom na istraživanje i inovacije [12], ima društvene i ekonomske benefite. Održavanje zdravlja i oporavak znači više zdravih i funkcionalnijih članova u zajednici. Učinkovita prevencija i liječenje usmjereni na osobu poboljšavaju ishode, ne samo za pojedinca, već i za njihove obitelji, njihovu zajednicu i šire društvo.

 

EU je napravila veliki korak naprijed s EBCP-om. Europski plan za borbu protiv raka ima potencijal potaknuti inovacije kroz suradnju, a EU je na jedinstvenoj poziciji da osigura da se napredak u liječenju, poput personalizirane medicine, omogući osobama koje žive s rakom, ciljajući njihove specifične potrebe.

 

Veliki izazovi bit će poticanje država članica da ulažu u onkologiju, kao i „oslobađanje“ europske zdravstvene industrije, akademske zajednice, poduzetnika i znanstvenih lidera da izgrade onkološki ekosustav svjetskog kalibra. EU će morati blisko surađivati ​​sa svakom državom članicom kako bi osigurao da se EBCP prevede u stvarne poboljšane rezultate za što veći broj pacijenata.

 

U konačnici, Europski plan za borbu protiv raka predstavlja praktičnu i pozitivnu priliku za države članice da dodatno pozicioniraju visokokvalitetnu onkološku skrbi kao ulaganje u zajednicu, a ne isključivo kao trošak.

 

 

AUTOR:
Gavin Lewis, VP of Global Value and Access, Amgen
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/blog-articles/europe-s-beating-cancer-plan-is-an-investment-not-a-cost/

 

 

REFERENCE:

[1] European Parliament (2021). Fact Sheets on the European Union: Public Health. Available at: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/49/public-health. Accessed 5 May 2022.

[2] World Health Organisation Europe (2021). Spending on health in Europe: entering a new era. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340910/9789289055079-eng.pdf. Accessed 30 May 2022.

[3] Amgen EU (2020). Predict and Prevent Healthcare System. Available at: https://www.amgen.eu/amgen-media-release/our-perspective/predict-and-prevent-approach. Accessed 10 May 2022.

[4] World Health Organisation (2022). Cancer. Available at: https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/cancer#:~:text=With%20more%20than%203%20million,in%20Europe%20after%20cardiovascular%20diseases. Accessed 18 May 2022.

[5] European Commission (2021). Europe’s Beating Cancer Plan. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342. Accessed 5 May 2022.

[6] European Commission (2022). Europe’s Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap. Available at: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021-2025_cancer-roadmap1_en_0.pdf. Accessed 5 May 2022.

[7] EFPIA (2022). WAIT Indicator. Available at: https://www.efpia.eu/media/636821/efpia-patients-wait-indicator-final.pdf. Accessed 5 May 2022.

[8] EFPIA (2022). The root cause of unavailability and delay to innovative medicines: Reducing the time before patients have access to innovative medicines. Available at: https://www.efpia.eu/media/636822/root-cause-unavailability-delays-cra-report-april-2022-final.pdf. Accessed 5 May 2022.

[9] European Commission (2021). Europe’s Beating Cancer Plan. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342. Accessed 5 May 2022.

[10] Onkonet (2020) Narodowa Strategia Onkologiczna – plan walki z rakiem w Polsce. Available at: https://www.onkonet.pl/n_n_nso.php. Accessed 5 May 2022.

[11] Ministerio de Sanidad (2021) Estrategia en Cancer del Sistema Nacional de Salud. Available at: https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf. Accessed 5 May 2022.

[12] European Commission (2022). Improving citizens’ participation in cancer screening programmes and extending them to more types of cancer will help saving lives, EU Chief Scientific Advisors recommend. Available at: https://ec.europa.eu/info/news/improving-citizens-participation-cancer-screening-programmes-and-extending-them-more-types-cancer-will-help-saving-lives-eu-chief-scientific-advisor-recommend-2022-mar-02_en Accessed 5 May 2022.