d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Advocacy Editorial / Onkološke medicinske sestre i tehničari – Tihana Gašpert

K

ako bismo osvijestili važnost onkoloških medicinskih sestara i tehničara u integriranoj skrbi onkoloških bolesnika, Hrvatska liga protiv raka u suradnji s think tankom Health Hub i Hrvatskim društvom onkoloških medicinskih sestara i tehničara, uz podršku partnera Udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses, Astra Zeneca, Pfizer i Luun Uniforms (Labtex) organizirala je posebni awareness editorial posvećen trenutnoj poziciji te zagovaranju perspektivnije budućnosti onkoloških medicinskih sestara i tehničara.

Nastavno na kontinuirane multidisciplinarne aktivnosti Hrvatske lige protiv raka, više nego ikada potrebno je istaknuti važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara kao svojevrsnih koordinatora onkološke skrbi kroz više razina zdravstvenog sustava, a Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka i proizlazećim Akcijskim planom, želimo dodatno osnažiti dijalog i odati priznanje ulozi medicinskih sestara uključenih u onkološku skrb. Svaka od onkoloških medicinskih sestara koja je sudjelovala u editorialu dala je svoju viziju budućnosti profesije i potrebne promjene u zdravstvenom sustavu koje vode poboljšanjima u “navigaciji skrbi”, usmjerenom i učinkovitijem putu pacijenta te boljim ishodima liječenja.

 

 

Potrebno je prepoznati doprinos koji onkološke medicinske sestre i tehničari daju onkološkim timovima uz spoznaju da će u budućnosti, više nego ikada, medicinske sestre imati sve važniju ulogu u onkološkoj skrbi. [i]  Uz zahvalu udrugama (Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara, udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses)  te kompanijama AstraZeneca i Pfizer koje svojim kontinuiranim stručnim djelovanjem promiču inovacije, ulažu u afirmiranje i izobrazbu onkoloških medicinskih sestara kako bi bile ukorak s globalnim onkološkim trendovima i pružale skrb usklađenu s najsuvremenijim smjernicama, zahvaljujemo se i hrvatskoj kompaniji Labtex / Luun uniforms koja je kao styling partner za ovaj jedinstveni editorial naglasila stilski kreativnost, kvalitetu, snagu i nove globalne trendove koje nose ove inspirativne dame u editorialu.

Predstavljamo Vam Tihanu Gašpert, mag. sestrinstva (Klinika za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka).

 

 

Tihana Gašpert, mag. sestrinstva (Klinika za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka)

 

Biti onkološka medicinska sestra znači pružati kontinuiranu i holističku zdravstvenu njegu. Onkološka medicinska sestra treba precizno definirati zdravstveno stanje, procijeniti mehanizme suočavanja i njihove učinke, planirati i primjenjivati sestrinske intervencije, te blisko surađivati sa cjelokupnim zdravstvenim timom i obitelji pacijenata. Kako bi pružile integrativnu skrb, potrebno je osigurati adekvatnu edukaciju, te jasno postaviti i proširiti razinu kompetencija ovisno o stupnju obrazovanja, što će rezultirati postajanjem aktivnim i ravnopravnim dionicima zdravstvenog tima. Budućnost koju priželjkujem za onkološke medicinske sestre je validacija i priznavanje kompetencija u zdravstvenom sustavu, ravnopravnost u multidisciplinarnom timu, mogućnost napredovanja, te znanstveno djelovanje.

 

 

 

 

“Većina psihosocijalnih problema nije adekvatno ili nije uopće obrađena u dokumentaciji procesa zdravstvene njege, stoga medicinske sestre mogu imati poteškoća u formuliranju ili provođenju intervencija usmjerenih na psihosocijalne probleme.”

 

 

Početkom srpnja 2022. godine, Europska škola onkologije (European School of Oncology), održala je tečaj za odabrane kandidate Improving cancer outcomes and leadership course: an ESO/ECO/SPCC European initiative, koji se održao u Varšavi. Prije tečaja uživo, kandidati su online slušali predavanja o zdravstvenoj ekonomiji, zagovaranju u politikama koje se odnose na onkološke pacijente, nejednakostima u mogućnostima liječenja, kvaliteti života onkoloških pacijenata, te o interpretacijama rezultata kliničkih istraživanja.

Kandidati su u Varšavu došli iz cijele Europe, te su bili različitih struka; kirurzi, onkolozi, menadžeri u zdravstvu, medicinske sestre, te predstavnici udruga pacijenata. Kroz dva dana, održan je niz predavanja o nacionalnim strategijama o borbi protiv raka, efektivnoj i sustavnoj skrbi, odlučivanju o liječenju zasnovanom na dokazima, suradnji s farmaceutskom industrijom, menadžerskim i liderskim vještinama, suportivnoj i palijativnoj skrbi, te o kliničkim istraživanjima iz perspektive pacijenata.

 

 

 

Osim predavanja, od kandidata se očekivalo i izlaganje prezentacije o problematici u njihovoj zemlji i idejama ili rezultatima kako bi u grupama mogli diskutirati i dobiti povratne informacije. Moja je tema bila Implementacija psihoonkologije u zdravstvenoj njezi, u kojoj sam iznijela problematiku bavljenja medicinskih sestara isključivo fizičkim aspektima. Većina psihosocijalnih problema nije adekvatno ili nije uopće obrađena u dokumentaciji procesa zdravstvene njege, stoga medicinske sestre mogu imati poteškoća u formuliranju ili provođenju intervencija usmjerenih na psihosocijalne probleme. Psihosocijalna skrb nije uvijek evidentan dio zdravstvene njege zbog postojeće hijerarhije, nedostatka interesa za pružanje psihosocijalne skrbi, poteškoća u podjeli odgovornosti i problema u komunikaciji. Prepreke onkoloških medicinskih sestara u prepoznavanju psihosocijalnih tegoba u bolesnika uključuju nedostatak vremena i resursa, nedostatak znanja i nedostatak privatnosti za razgovor s pacijentima o njihovim problemima. Medicinske sestre osjećaju nelagodu kada je riječ o psihosocijalnim problemima i psihoonkološkoj skrbi jer ne znaju kako pristupiti problematici. Nedostaju smjernice o tome kako pružiti psihosocijalnu skrb koja zadovoljava potrebe pacijenata. No, ukoliko se psihosocijalni problemi ne integriraju u proces zdravstvene njege, oni se neće kontinuirano i adekvatno rješavati, a intervencije koje provode medicinske sestre neće biti vidljive.

Naglasak je stavljen na potrebu identificiranja faktora koji bi tvorili okvir za edukaciju medicinskih sestara i širenje njihovih kompetencija, što može biti dobar temelj za pilot projekt i nastavak daljnje edukacije na poslijediplomskom studiju.

 

 

 

 

 

 

 

ADVOCACY EDITORIAL

powered by //

 

 

 

Pfizer Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format - SeekVectorLogo.Com

LUUN Wear - University of Zagreb/Sveuciliste u Zagrebu - Zagreb, Zagreb, Croatia | LinkedIn

 

 

 

 

 

REFERENCE:
[i] https://www.cancer.net/blog/2017-05/3-things-you-should-know-about-oncology-nurses